Kontakt

NYHET 2017-02-01: en helt ny webbshop!!. Vi har en ny shop. Den finns numera p� WWW.SOFTISAR.SE. Lite modernare men med samma hederliga gamla softisar som innan. Denna sajten (www.sexsak.se) och Miss Softie �r dock precis densamma som innan. En mycket bra nyhet med den nya sajten �r att den anv�nder HTTPS, d.v.s. en helt s�ker standard f�r krypterad trafik vilekt r� en s�kerhetsdetalj f�r er. En annan bra sak �r at den av�nden den mycket finurliga och enkla stripe f�r kortbetalning. V�lkomna!

Kul att ni vill komma i kontakt med oss. Vi h�ller som b�st p� att g�ra ett nytt formul�r men under tiden kan ni alltid mejla oss p� info@sexsak.se