Unik Garanti!

NYHET 2017-02-01: en helt ny webbshop!!. Vi har en ny shop. Den finns numera p� WWW.SOFTISAR.SE. Lite modernare men med samma hederliga gamla softisar som innan. Denna sajten (www.sexsak.se) och Miss Softie �r dock precis densamma som innan. En mycket bra nyhet med den nya sajten �r att den anv�nder HTTPS, d.v.s. en helt s�ker standard f�r krypterad trafik vilekt r� en s�kerhetsdetalj f�r er. En annan bra sak �r at den av�nden den mycket finurliga och enkla stripe f�r kortbetalning. V�lkomna!

Vi bjuder dig p� tv� olika sorters garantier. Den f�rsta �r att du garanterat kommer ha det riktigt sk�nt med Miss Softie. Den andra handlar om vad du ska g�ra om det �r n�got fel p� produkten.

F�r det f�rsta: grattis �t dig som funderar p� att prova eler har provat Miss Softie - det n�rmaste "�kta vara" man kan komma p� egen hand. Lycka till och "k�r h�rt" :-)

Garanti nummer tv�: �r det n�got proiblem eller fel p� en av v�r Miss Softie, eller om du inte �r n�jd - g�r som vi beskriver nedan. Att v�ra kunder �r n�jda �r v�ldigt viktigt f�r oss och vi tar det p� st�rsta allvar om du skulle uppleva problem. L�s vidare!

Garanti/reklamationer
�ven den b�sta av alla produkter kan vara beh�ftade med fabrikationsfel och s� �ven Miss Softie. En "Normal" Miss Softie t�l ca 20 Kg tryck och sv�ller d� upp ganska groteskt innan n�got annat sker, jag rekommenderar till och med att man kramar p�sen tillr�ckligt h�rt s� att den formar sig efter ditt st�nd, f�r �nnu sk�nare upplevelse. Var dock f�rsiktig f�rsta g�ngen tills du vet hur det fungerar. Ett bra tips �r att vira en handduk kring din softis (se �ven nedan) - d� h�ller den f�r i princip vad som helst.

F�rst�rk din Miss Softie
Du kan med f�rdel linda in din Miss Softie i en tunn handduk innan du s�tter ig�ng. G�r du s� kan du utan problem oftast ligga p� magen med Miss Sofite under dig vilket ger en enormt tillfredsst�llande k�nsla. Ett annat knep �r att l�gga den mellan soffkuddarna och anv�nda den st�ende p� kn�. Bara fantasin s�tter gr�nserna!

Vi har en noggrann efterkontroll men med 10.000-tals Softisar i rad s� kan det h�nda att det blir en miss d� och d�. Det �r tv� saker som i princip KAN intr�ffa: Sm�, sm� h�l i svetsen som m�rks s� fort man fyllt sin Softie genom en lite str�le eller n�gra droppar vatten som kommer fram n�stan med en g�ng eller att n�gon Softie blir F�R tunn och kan d� sv�lla upp snabbt �ven vid m�ttligt tryck och spricker sen l�tt. Skulle n�got av detta h�nda rekommenderar vi att om du f�r tv� d�liga produkter i rad att du tar resten av dina oanv�nda Softisar och skickar tillbaks f�r byte till nya helt, naturligtvis helt utan kostnad f�r dig. Fel som uppst�r kommer oftast i serie och vi vill ha 100% n�jda kunder! L�gg i dina resterande Softisar i ett kuvert och skriv: [adress kommer snart, vi har precis flyttat prouktionsenheten!! (2017-01-04). Ino en vecka st�r det en adress h�r.]
GL�M INTE ANGE ditt eget namn, adress, postnummer och ort s� att vi kan skicka dig nya Softisar!

Miss Softie �r s� diskret utan vatten s� det liknar ingenting vi n�gonsin sett! Du kan l�gga den mellan sidorna i en bok och om n�gon hittar den s� vet dom i alla fall inte vad det �r. Sj�lva best�llningen skickas i ett vanligt anonymt brev! Helt utan avs�ndare och ingen kan gissa vad som finns i.

Du �r alltid helt anonym - vi arbetar med total sekretess! Vi s�nder allt vi kan som vanlig post helt utan avs�ndare. N�stan allt under 500:- g�r i helt vanliga vita anonyma kuvert utan tryckt logga eller liknande. Ska vi skriva avs�ndare som t.ex vid rekommenderat brev s� �r det ett privat personnamn som st�r d�r. Vi kan p� beg�ran sudda ut ditt namn och order efter din best�llning men detta ska g�ras n�r du erh�llit varorna s� att inga missf�rst�nd ang�ende sj�lva leveransen kan uppst�. Det �r f�r din egen s�kerhet d� du f�r sv�rare att reklamera eventuella fel om vi inte kan hitta dig i v�rt eget register. Ett register som annars stannar hos oss! Anonymitet och trygghet �r en del - kanske den viktigaste delen - av v�r aff�rsid�!