Diskret och anonymt

NYHET 2017-02-01: en helt ny webbshop!!. Vi har en ny shop. Den finns numera p� WWW.SOFTISAR.SE. Lite modernare men med samma hederliga gamla softisar som innan. Denna sajten (www.sexsak.se) och Miss Softie �r dock precis densamma som innan. En mycket bra nyhet med den nya sajten �r att den anv�nder HTTPS, d.v.s. en helt s�ker standard f�r krypterad trafik vilekt r� en s�kerhetsdetalj f�r er. En annan bra sak �r at den av�nden den mycket finurliga och enkla stripe f�r kortbetalning. V�lkomna!

Vi �r diskreta och tar din anonymitet p� allvar! Det viktigaste f�r oss �r at du kan k�nna dig helt s�ker n�r du handlar. Vi har skicakt 10.000-tals softisar genom �ren utan att n�go har anm�rkt p� v�r diskretion.

Anonymt

V�ra brev �r helt utan avs�ndare och ingen kan gissa vad som finns i. Eftersom Miss Softie �r s� tunn blir breven knappt tjockare en n�gra A4-papper vikta p� mitten. Vi skickar baar i vita kuvert utna avs�ndae V�ljer du rekommenderat rev �r det en privatperson som �r avs�ndare. Ingenstans visar vi n�gon logga, f�retagsnamn eller produktinformaiton.

Vi kan p� beg�ran sudda ut ditt namn och order efter din best�llning men detta ska g�ras n�r du erh�llit varorna s� att inga missf�rst�nd ang�ende sj�lva leveransen kan uppst�. Det �r f�r din egen s�kerhet d� du f�r sv�rare att reklamera eventuella fel om vi inte kan hitta dig i v�rt eget register. Ett register som annars stannar hos oss! Anonymitet och trygghet �r en del av v�r aff�rsid�!Vi har skickat 10.000 - tals best�llningar i mer �n 15 �r utan ett enda klagom�l p� v�r diskretion!

Diskret

Miss Softie �r v�ldigt diskret i sig sj�lv d� den i sin "viloform" ser ut som en helt vanlig plastp�se. Du kan l�gga den mellan sidorna i en bok och om n�gon hittar den s� vet dom i alla fall inte vad det �r.